פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Suporte Técnico

Caso esteja enfrentando problemas ou tenha alguma dúvida técnica referente ao seu serviço contate um de nossos analistas. (Atendimento de segunda a Domingo 24 h )

 Financeiro

Dúvidas referente a cobranças/pagamentos em aberto. (Atendimento de segunda a sábado das 8h as 21h )